GRUPA 07

 Lizak MO

0--

 

 

CENA WYPOŻYCZENIA         10,00 -  zł za 1 dobę

Kaucja zwrotna                                     25,00    -  zł

Kolejna doba lub rezerwacja                    -  zł
na 2 dni przed wypożyczeniem